Ledelse

Kieler Architects ApS ejes af: Steen Kieler
Administrerende direktør: Anker Ekelund

Forretningsgrundlag og målsætning

Vi anvender et koncept, der vægter følgende bestræbelser

  1. Fokus på arkitektur og funktion med respekt for de givne økonomiske rammer.
  2. Systematisk udvikling af medarbejdernes kvalifikationer.
  3. At skabe de bedste rammer for samarbejde mellem samtlige involverede i et projekt.
  4. Bæredygtighed, miljørigtig projektering.

Arbejdsområder

Arkitektonisk linie
Vores mål er bedst mulig arkitektur inden for de givne økonomiske rammer. Linien er inspireret af internationale strømninger kombineret med god dansk tradition.
Virkemidlerne er enkle, geometriske former med grundigt bearbejdede proportioner, hvorved produkterne både sikres den klarhed og elegance, der kendetegner tidløst design, og samtidig opnår en god tilpasning til omgivelserne.

Bæredygtighed
Bæredygtighed eller sustainability har høj prioritet i planlægnings- og projekteringsfaserne.
Holistisk bæredygtig design-know-how omkring miljø, bæredygtige kredsløb, optimering af energiforbrug og totaløkonomi samt aktuel viden om materialer, produktionsmetoder, recirkulationsmetoder, kemi, biologiske kredsløb, æstetik, etik, økonomi, er alle værktøjer som anvendes i projektering og udførelse.
 
Teknologi
Vore PC arbejdsstationer er med AutoCad 2014, REVIT 2014, 3D Studio Max, Rhino, Sketch Up, o.a.

Tegnestuen råder over eget trykkeri og producerer alt materiale i eget hus.

  • Tegninger udføres i overensstemmelse med BIPS standarder, hvor opgaverne fordrer det.
  • Dokumenter udføres i Word og Excel.
  • Tids- og arbejdsplaner udføres i Microsoft Project.
  • Præsentationsmateriale udføres i Power Point, Photoshop, Illustrator, Indesign.

Kvalitetssikring
Kieler Architects arbejder som udgangspunkt med integreret kvalitetssikring. Det vil sige, at vi tilstræber et ensrettet sagsforløb, hvor vores dokumentstyring spiller en væsentlig rolle.

Ved opstart af en ny sag, oprettes og arkiveres sagen ifølge retningslinier beskrevet i tegnestuens KS-håndbog, samt ifølge vores master dokumentstyringsplan.
Dokumentstyringsplanen kan dog tilrettes det enkelte projekt, hvor det skønnes nødvendigt.

Samarbejdsformer
Kieler Architects udvikler og forbedrer til stadighed samarbejdet med byggeriets øvrige parter   og anvender ofte partneringmodellen, der forudsætter et snævert samarbejde fra projekteringens start.
Totalentrepriseformen såvel som en traditionelle hovedentrepriseform er ligeledes almindelige anvendte samarbejdsteknikker.

Forsikringsforhold
Kieler Architects har tegnet en lovpligtig arkitekt-ansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, tegnes en objektforsikring på det enkelte byggeri.